BACK

2015-26.06-31.07

Wystawa zbiorowa grupy Polska Lalka Artystyczna POLA
Biuro Wystaw Artystycznych, Kielce

Group exhibition of Polish Art Doll POLA, Skierniewice, Poland